DALŠÍ ČLÁNKY

  • Novruz- je nejstarší náš svátek

    Národní svátky – vznikají na základě starověkých tradicí a způsobu života lidí, zakořeňují se, existují se. Zároveň svátky jsou potvrzením svérázností národa.