“Pedro Paramo” romanı çap olundu

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin "Tərcümə Mərkəzinin Kitabları" seriyasından Xuan Rulfonun "Pedro Paramo" romanı nəşr olunub. Romanı dilimizə yazıçı, tərcüməçi Yaşar çevirib.
 "Pedro Paramo" Meksika yazıçısı Xuan Rulfonun yeganə romanıdır. 1955-ci ildə işıq üzü görmüş bu əsər magik realizm janrında qələmə alınan ilk Latın Amerika romanlarındandır. Rulfonun romanı ispandilli ədəbiyyatın zirvələrindəndir və ədəbiyyatşünaslar onu XX əsr nəsrinin sonrakı məcrasını müəyyən edən məhək daşı sayırlar. Əsərin qəhrəmanı Xuan Presiado yuxu ilə reallığın, həyatla ölümün arasında özünü tapmağa çalışır və axtara-axtara, gerçəkliklə təxəyyülün sərhədlərini də itirir.
Romanın maraqlı cəhətlərindən biri də budur ki,  Xuan Rulfo təxəyyülünün gücü, əslində, çox dərin fəlsəfi problemləri cəsarətli fantastikadan istifadə etməklə ön plana çıxarmaq bacarığında təzahür edir və üstəlik, bunu sırf milli yanaşma ilə həyata keçirir.
Roman Karlos Fuentes, Qabriel Qarsia Markes, Xorxe Luis Borxes kimi dünya miqyaslı söz ustalarının yaradıcılığına da əhəmiyyətli təsirini göstərib. Bunu bütün ədəbiyyat xiridarları deyirdilər. Markesin özü isə bu barədə sonralar belə yazdı: "Pedro Paramo" müxtəlif zamanlarda ispan dilində yazılan bütün romanların ən gözəlidir".

VƏ DİGƏR...