Afaq Məsud: ALLAHIN OVCUYLA ÜZƏN BÖYÜK ƏDƏBİYYAT OCAĞI

Tərcümə Mərkəzi haqqında düşünəndə, ilk növbədə, böyük ədəbiyyat eşqi, ədəbi fikir, Bədii Söz uğrunda yaşanan itkilər, qələbələr, əzablar və azadlıqlar dolu, ağrılı-nisgilli, bitib tülənməz dərəcədə uzun-uzadı ömür yolu yada düşür...

Ədəbiyyatla və Ədəbiyyatda yaşayan unudulmaz Aydın Məmmədov... sözü sözdən, tükü tükdən mikroskopik dəqiqliklə seçəntək, seçib ayıran istedadlı Natiq Səfərov... inqilabçı ruhlu maarifçi dalğalarıyla ölkə həyatında oyadıcı dəyişikliklər yaradan "Xəzər" jurnalı... Yesenini, Kafkanı, Sellenceri, Folkneri, Vulfu həlim təvazö, dərin sevgi ilə Azərbaycan oxucusuna yaxından tanıdan "Yol" qəzeti... insan, bu dünya və mövcudluq sirlərini, ən gizli həyat həqiqətlərini oyadıb hərəkətə gətirmək eşqi ilə yanıb-yaxılan Vaqif Cəbrayılzadə... Mərkəzi ən kasıb, ən imkansız, ölü vəziyyətlərdən bitib-tükənməz yaradıcı enerjisi və həyat eşqi ilə xilas edən Zakir Fəxri... Tuluz Lotrekin uğursuz taleli obrazlarını andıran incə Adil Mirseyid... hər sözdən doluxsunub qəhərlənən, qəhərləndikcə gözəlləşən dəliqanlı Əlisəmid Kür... Mərkəzə qar-tufanlı, kimsəsiz, qaranlıq çöllüklərdən isti, işıqlı evə düşmüştək sığınan neçə-neçə istedadlı şair və yazıçılar, publisistlər, tərcüməçilər... Ölkənin müharibə, hakimiyyət dəyişkənliyi, qaçqınlar qovğası, inflyasiya və imkansızlıq ləngərtiləri ilə çalxalandığı ağır ictimai-siyasi durumunun içiylə, Allahın ilıq, məhrəm Ovcuyla tənha Nuh Gəmisitək üzən böyük Ədəbiyyat Ocağı...

2014-cü ilin 16 mayında ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin Fərmanıyla Mərkəzə, nəinki ədəbi müstəvidə, ölkənin bütün sahələri və beynəlxalq yazılı anlaşmalarda cərəyan edən dil və tərcümə proseslərinə nəzarət işinin etibar olunması, düşünürəm, həmin bu 25 illik təmənnasız xidmətə, ciddi ədbiyyata, Bədii Sözə, peşəkarlıq məktəbinə verilən yüksək qiymətdir. Mərkəzlə bağlı bu fərmanın İmamzadə abidə qoruğunun abadlaşdırılması fərmanıyla eyni tarixə düşməsi isə bu ocağın, onun amal və əqidəsinin müqəddəsliyindən xəbər verən əlahiddə əlamətdar hadisə - sirri-Xudadır. Mərkəzi bu 25 ağır maddi və mənəvi imkansızlıq illərində sınmağa, əyilməyə, əqidəsini, məsləkini dəyişib məhv olmağa imkan verməyən böyük sirri- Xuda...

 

DİGƏR MƏQALƏLƏR