"Aydın yol" qəzetinin növbəti sayı bu gün köşklərdə

"Aydın yol" qəzetinin 25 dekabr sayında:

 * "İkicildlik "Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı" antologiyası Moskvada təqdim olundu";

 *  "Nəsir İmanquliyevin həyat dərsi";

 * "Cahangirdən Cahangirə"cən  davam edən uzun səhnə və sənət yolu";

* "Əli Kərimin rus ədəbiyyatından tərcümələri";

* "İlk bədii filmlərimiz və rejissor Svetlov";

* "Deməyin ki, demədi...";

* "Mələyin İblis anası";

* " Tərcümədə yalançı ekvivalentlik";

* "Nadir şahın Məşhədin mütəvəllisi Mirzə Məhəmməd Rzaya yazdığı rəqəm";

* "Yazı sənəti";

* "Kafkanın hikmətli sözləri";

* "Radioaktiv yağıntılar nədir?" və digər bu kimi yazılar yer alıb.

 

 

 

VƏ DİGƏR...